foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Aktualności

Informacja

 

 Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego czasowe zawieszenie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej zostaje przedłużone do dnia 10 maja !
 wazna_informacja.jpg

Bądź Eko

 

Warsztat Terapii Zajęciowej dołącza się do hasła  BĄDŹ EKO! 
 fb_img_1588153136166.jpg

Nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych

Od 16.04.2020 r. obowiazuje nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.

Obowiązek ten

  ! NIE DOTYCZY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM BĄDŹ ZNACZNYM ! 
a także m.in.: osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, niesamodzielnych.

***

Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. (Na podstawie: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

Jeśli jednak macie taką chęć lub potrzebę, to możecie stosować maseczki ochronne, nie jest to jednak obowiązkiem w wyżej opisanych przypadkach.

01.png

Dofinansowania dla osób z niepełnosprawnością

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Uczestnicy

Prosimy zapoznać się z informacją odnośnie dofinansowaniadla

osób z niepełnosprawnością, które w wyniku tymczasowego zawieszenia działalności

straciły możliwość opieki i rehabilitacji.

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON  

 Aplikacje można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r.

przez System Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną

- wysyłając wniosek do miejscowego centrum pomocy rodzinie,

właściwego dla miejsca zamieszkania lub innej wskazanej przez powiat placówki.

 

01.jpg

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD ADRESAMI:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Systemu Obsługi Wsparcia fnansowego ze środków PFRON

 

Copyright 2020  WTZ Konstantynów